Har du ärvt ditt höga kolesterol? Testa dig här!

Högt kolesterol kan ha ärftliga orsaker. Diagnosen kallas FH, och är viktig att behandla för att förebygga hjärt-kärlsjukdom.

Högt kolesterol orsakas i många fall av en ohälsosam livsstil, men i vissa fall är det höga kolesterolet ärftligt. Diagnosen kallas familjär hyper­kolesterolemi, FH, och är viktig att behandla för att förebygga hjärt-kärlsjukdom.

Testa om ditt höga kolesterol har ärftliga orsaker

Starta testet! (Testet tar c:a 5 minuter)

De flesta som bär på anlaget känner inte till att de har FH. Om du själv har FH kan även andra i din familj vara drabbade.

Lennart Nilsson, Linköpings Universitet
Lennart Nilsson FH-specialist på Linköpings Universitetssjukhus

Lär dig mer om FH

Vad är FH?

Höga kolesterolvärden i blodet, hyperkolesterolemi, är mycket vanligt förekommande och beror i de flesta fall på ofördelaktiga levnadsvanor, såsom felaktig kost och för lite motion. Hos cirka 0.5 procent av befolkningen (knappt 50 000 svenskar) är dock det höga kolesterolvärdet nedärvt, så kallad familjär hyperkolesterolemi (FH).

Familjär betyder att sjukdomen går i arv inom familjen/släkten. Om den ena föräldern har FH är risken 50 procent att barnet ärver sjukdomen.

FH orsakas av mutationer i de delar av arvsmassan som har betydelse för kroppens förmåga att rensa blodet från skadliga kolesterolpartiklar (LDL-kolesterol).

Vid FH har man därför en ökning av LDL-kolesterol i blodet redan från födseln och en förhöjd risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar (t.ex. hjärtinfarkt) tidigt i livet. Kvinnor med FH drabbas av hjärt-kärlsjukdom omkring 10 år senare än män med FH.

Hur får jag diagnos?

FH misstänks hos personer med högt LDL-kolesterol i blodet, där de själva och/eller andra i familjen insjuknat i hjärt-kärlsjukdom i tidig ålder. Diagnosen kan bekräftas genom att man tar ett vanligt blodprov och utför en genetisk analys. Det är viktigt att familjemedlemmar också erbjuds möjligheten att testa om de har FH.

Tidig diagnos och rätt behandling är avgörande för att en individ med FH skall kunna leva ett långt liv utan hjärt-kärlsjukdom.

Hur behandlas FH?

Behandlingen vid FH är nästan alltid en kombination av en sund livsstil (kost, motion, rökstopp) och blodfettssänkande läkemedel.

Med rätt behandling finns goda möjligheter att kraftigt sänka det skadliga LDL-kolesterolet och därigenom motverka hjärt-kärlsjukdom. Ju tidigare behandling startas desto bättre effekt på sikt.

Om du vill veta mer om FH kan du läsa mer på patientföreningen FH Sveriges hemsida www.fhsverige.se

Hjälp oss att sprida vetskapen om FH

Därför är det viktigt att sprida vetskapen om FH:

  • FH är en av de vanligaste ärftliga sjukdomarna.
  • Om en förälder har FH är risken 50% att även dennes son eller dotter ärver sjukdomen.
  • En av 200 personer har en genetisk förändring som ger upphov till FH.

Kom i kontakt med en FH-specialist

FH-specialister i Sverige

Här kan du se var i Sverige det finns specialistkliniker inom FH. Du kan boka en tid på en klinik med hjälp av en egenremiss.

Visa FH-kliniker i Sverige

Vad är en egenremiss?

En remiss används för att boka tid hos en specialistläkare. Vanligast är att din husläkare skickar remissen, men du kan också skicka den själv, en så kallad egenremiss. Om du gör testet får du en personligt anpassad egenremiss så att mottagningen har den information de behöver.

Hur fungerar det?

Skriv ut, fyll i och skicka remissen till den specialistmottagning du vill besöka. Mottagningen kommer sen att kontakta dig för att boka in en tid med en läkare.

När ska jag skicka en egenremiss?

Om testresultatet visar att du bör kontakta en FH-specialist för vidare utredning ska du använda dig av en egenremiss.


Du som redan har en FH-diagnos

Om du har FH och vill komma i kontakt med en mottagning kan du skicka en egenremiss till den mottagning du vill besöka. Vi har förberett en remiss som du kan skriva ut och fylla i.

Egenremiss för dig som redan har FH

Kontakta patient­föreningen FH Sverige

Web

www.fhsverige.se

E-post

info@fhsverige.se

Telefon

070-335 0573